Huisregels – Apotheek Gelders Eiland – Lobith

Apotheek Gelders Eiland

Huisregels

 

 

HUISREGELS APOTHEEK GELDERS EILAND

 • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • In verband met privacy van de cliënten en medewerkers is het verboden om foto’s en geluids-of filmopnames te maken.
 • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Medicijnen die uit de apotheek zijn geweest kunnen niet retour worden genomen.
 • Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.
 • Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Van overige lectuur op de leestafel is dit niet de bedoeling. Bij onduidelijkheid informeert u bij één van onze medewerkers.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 • Mobiel bellen is alleen toegestaan indien dit voor u noodzakelijk is. Bel in dat geval zo veel mogelijk buiten de wachtruimte.
 • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Hulphonden zijn hierop uitgezonderd.
 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die onaanvaardbaar of aanstootgevend gedrag vertonen, of die zich niet houden aan de huisregels, te verzoeken het pand te verlaten.
 • Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Wapenbezit in de apotheek is verboden.